Fényőr GYIK

Mit jelent a világítástechnikai állapotfelmerés?
Az állapotfelmérés keretében elvégezzük a meglévő világítási rendszer átfogó, professzionális felülvizsgálatát. Szakértő javaslatokat dolgozunk ki a karbantartási és a villamosenergia-költségek csökkentésére, valamint javaslatot teszünk az új világítási rendszerre. Meghatározzuk a várható beruházási költségeket, a fajlagos energiamegtakarítást és a megtérülési időt. Helyszíni vizsgálatunk eredményeit szakértői tanulmányban foglaljuk össze, amelynek megállapításai alapján ügyfelünk megalapozott döntést hozhat a világításkorszerűsítés megvalósításáról.

Mely vállalkozások számára ajánlott a világítástechnikai állapotfelmérés?
Az állapotfelmérés elvégzése azon vállalkozások számára hasznos, amelyek:
  • meg akarnak győződni meglévő világítási rendszereik hatékonyságáról, illetve fel kívánják tárni az esetleges veszteségforrásokat,
  • meglévő világítási rendszereiket a jelenleginél hatékonyabb technológiákkal kívánják gazdaságosabbá tenni,
  • irodájukban és egyéb munkaterületeiken az érvényes szabványok szerinti optimális fényviszonyokat kívánnak teremteni,
  • csökkenteni szeretnék karbantartási és villamosenergia-költségeiket,
  • kiemelt kérdésként kezelik a munkavégzés hatékonyságát és biztonságát, továbbá munkatársaik egészségi állapotát,
  • olyan megbízható partnert keresnek, amely évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezik a magyarországi villamosenergia-piacon és az energiahatékonysági, műszaki-gazdasági tanácsadás terén.

Milyen jogszabályok, szabványok vonatkoznak a világítás minőségére?
A legfontosabb szabványok:
  • MSZ EN 12464 1:2012 Fény és világítás. Munkahelyi világítás. 1. rész: Belső téri munkahelyek
  • MSZ 6240 A belsőtéri mesterséges világítással kapcsolatos követelmények

Milyen gyakorisággal érdemes világítástechnikai állapotfelmérést végeztetni?

Amennyiben az épületben megvalósulnak az optimális üzemeltetési és karbantartási követelmények, egy korszerű rendszer megvalósítását követően hozzávetőlegesen 5 (öt) évig nem szükséges újra világítástechnikai állapotfelmérést végezni.

Mit tartalmaz a jelentés?
A jelentésben a helyszíni felmérés alapján bemutatjuk a vizsgált épület meglévő világítástechnikai rendszerét, annak esetleges hiányosságait, veszteségpontjait; a beltéri világítótestek korszerűsítésére vonatkozó energia- és költségcsökkentő alternatívákat, alapul véve az új világítási rendszer tervét; az új optimális rendszerelemeket; a világítástechnikai és az elektromos rendszer esetleges szükségszerű átalakítását érintő javaslatokat, valamint a beruházási költségeket és az energiamegtakarítás számszerűsített adatait.

Milyen adatokat, dokumentumokat szükséges átadni a beltéri világítástechnikai állapotfelmérés elvégzéséhez?
A vizsgálat elvégzéséhez szükség van az épület szintenkénti alaprajzára, az ügyfél legutóbbi villamos energia kereskedelmi és rendszerhasználati számlájára, valamint minden egyéb releváns információra (pl.: épület üzemeltetési körülményei, üzemórák, stb.).

Milyen lépései vannak a helyszíni bejárásnak?
Első lépésként általános információkat gyűjtünk az épület funkcionális használatáról, a világítás üzemeléséről, a dolgozói szokásokról, stb. Ezután kerül sor a fényforrások, a lámpatestek darabszámának, műszaki típusának, kapcsolási funkcióinak felmérésére. Ezt követi helyiségenként, meghatározott mintavétellel a megvilágítási szint (fény) mérése. A továbbiakban tájékozódunk a helyiségek világítását érintő villamos és világításvezérlő rendszerről és feltérképezzük a kapcsolási struktúrát.

Mire van szükség a vizsgálat során a helyszínen?
A helyszínen szükség van egy olyan illetékes munkatárs jelenlétére, aki biztosítani tudja az egyes helyiségekbe való bejutást, a vizsgálandó rendszerhez való hozzáférést, valamint kellő információval tud szolgálni az épület jellemző tulajdonságairól, műszaki, karbantartási adatairól.

Mennyi időt vesz igénybe a világítástechnikai állapotfelmérés?
A vizsgálat ideje függ az épület, illetve a beltér méretétől, geometriai elrendezésétől, de összességében nem több, mint néhány óra. Az állapotfelmérés időpontját minden esetben előzetesen egyeztetjük ügyfelünkkel telefonon.

Mennyi idő alatt készül el a jelentés?
A jelentést a vizsgálat elvégzéséhez szükséges dokumentumok maradéktalan átadását, továbbá a helyszíni bejárást követő 45 (negyvenöt) munkanapon belül adjuk át ügyfelünknek.

Milyen formában dokumentálják és adják át a vizsgálati eredményeket?
A jelentést a mérési eredményekkel, a számításokkal, valamint a helyszínen készített színes fotókkal együtt 1 db CD-n – és ügyfelünk igénye szerint – nyomtatott formában is átadjuk.

Mennyibe kerül a vizsgálat?
A világítástechnikai állapotfelmérés díja a létesítmény alapterületének függvénye. 5 000 m2-ig sávosan emelkedő fix fogyasztói árakat alkalmazunk, amelyek minden költségünket tartalmazzák. Nálunk nincsenek rejtett, menet közben felmerülő költségek, így ügyfelünk előre és biztonsággal kalkulálhat a szolgáltatás költségével. 5 000 m2-nél nagyobb alapterületű épületek esetén egyedi árajánlatot készítünk.

Milyen épületek esetén lehet a legeredményesebb a világítástechnikai állapotfelmérés?
Minden hagyományos fényforrásnak van LED-es alternatívája, de a megtérülési időt jelentősen befolyásolják a meglévő világítási rendszer jellemzői.A felmérés azon épületek esetén a legeredményesebb, ahol legalább öt éve nem végeztek világításkorszerűsítést / magas a világítási rendszer üzemeltetési óraszáma / nagyteljesítményű fényforrásokat alkalmaznak / az épület természetes megvilágítása elhanyagolható mértékű / sokallják világítási rendszer költségeit.