Adókedvezmény energiahatékonysági beruházások után

2018.05.22. adozona.hu

Tájékoztatót tett közzé honlapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások után igénybe vehető adókedvezményről.


A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/E paragrafusa értelmében adókedvezmény vehető igénybe az energiahatékonysági célokat szolgáló eszközberuházás megvalósítása és üzemeltetése esetén. Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LXXVII. törvény szerinti energiahatékonyság növekedését eredményező beruházás minősül, amely révén a végsőenergia-fogyasztás csökkenését eredményező energiamegtakarításra kerül sor [Tao. tv. 4. § 11a. pont]. Az adókedvezmény a 2017. január 1-jét követően megkezdett, energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásokra tekintettel érvényesíthető.

Az adókedvezmény 6 adóévben érvényesíthető, legfeljebb a számított adó 70 százalékáig. A kedvezmény igénybevételének kezdő időpontja – az adózó döntésétől függően – a beruházás üzembe helyezésének adóéve, vagy pedig az azt követő adóév [Tao. tv. 22/E § (1) bekezdés, 23. § (3) bekezdés].

Az adókedvezmény mértéke nem haladhatja meg beruházásonként, a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együttesen, jelenértéken a beruházás elszámolható költsége 30 százalékának megfelelő mértéket, de legfeljebb a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

A támogatási intenzitás a kisvállalkozások esetén 20 százalékponttal, középvállalkozások esetében 10 százalékponttal növelhető, azaz a támogatás mértéke 50, illetve 40 százalék lehet [Tao. tv. 22/E. § (2)-(3) bekezdés].

Forrás: adozona.hu