Az energiaellátásban is alapelv lesz a szolidaritás

Bruxinfo.hu 2016. február 16.

A gázellátási válságok megelőzését és – ha ezek mégis bekövetkeznének – hatékonyabb kezelését célozza az Európai Bizottság által kedden bemutatott energiabiztonsági csomag. A javaslatok része az ellátásbiztonság regionális megközelítése, a kormányközi energiaszállítási szerződések előzetes bizottsági véleményezése, a kereskedelmi szerződések nagyobb átláthatósága, a cseppfolyósított földgázra-, illetve a hűtésre és fűtésre vonatkozó stratégia.


Az ellátásbiztonság nemzeti megközelítéséről a regionális együttműködés és a közösségi jogosítványok bővítése felé mozdul el az az energiabiztonsági csomag, amit az energiauniós projekt újabb fontos mérföldköveként mutatott be kedden az Európai Bizottság.

A csomag magába foglalja a földgázellátás biztonságáról szóló rendelet és a kormányközi energia-megállapodásokra vonatkozó határozat módosítását; a kereskedelmi gázszerződések nagyobb átláthatóságának biztosítását; a cseppfolyósított földgázra (LNG) és a földgáztárolásra vonatkozó stratégiát; valamint a fűtési és hűtési stratégiát.

A Bizottság – ahogy azt a BruxInfo február 3-án már megírta – a tagállamok közötti szolidaritás elvét vezetné be gázellátási zavarok esetén. Az EU tagállamait ennek megfelelően kilenc régióba osztanák be, és az egyazon régióba tartozó tagállamoknak válság esetén egymás háztartásainak, egészségügyi és szociális intézményeinek, és más védett fogyasztóinak a segítségére kellene sietniük. Akár azon az áron is, hogy saját ipari fogyasztóikat hátrább sorolják, vagy energia nélkül maradnak.
Magyarország a javaslat értelmében Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával és Olaszországgal kerülne egy kosárba. Az öt országnak hat hónapos határidővel közös válságkezelési tervet kellene készítenie, és kidolgoznia a krízis esetén a menetrendet.

A Bizottság a kormányközi energiaszerződések és jogilag nem kötelező megállapodások aláírás előtti véleményezésére is igényt tart annak érdekében, hogy még időben felhívják a figyelmet az ilyen megállapodások uniós jogszabályokkal való összeegyeztethetőségének problémájára. A tagállamok számára ugyan jogilag nem lesz kötelező a Bizottság észrevételeinek figyelembe vétele, de azokat a legmesszemenőbbekig figyelembe kell majd vennie.

A testület a kereskedelmi gázszerződések nagyobb átláthatóságát is el szeretné érni. Ezért a javaslat értelmében a cégeknek be kellene nyújtaniuk Brüsszelben (és a tagállami szabályozó hatóságoknál) minden olyan 1 évnél hosszabb időre szóló gázszállítási szerződést, aminek relevanciája van az ország vagy a régió gázellátás-biztonsága szempontjából. Ez a notifikációs kötelezettség azokra a cégekre vonatkozna, amelyek piaci részesedése meghaladja a 40 százalékot. (Ugyanez a szállító szempontjából is érvényes, ha tehát a Gazprom piaci részesedése egy országban meghaladja a 40 százalékot, akkor be kell mutatni a szerződéseket).

Bizottsági előrejelzések szerint Magyarország, Szlovákia, Finnország, Lengyelország és Lettország biztosan a rendelkezés hatálya alá kerül, miközben Németország, Hollandia vagy Olaszország nagy valószínűséggel nem.

Az új LNG-stratégia célja, hogy valamennyi uniós tagállamnak közvetlen vagy közvetett hozzáférése legyen egy cseppfolyósított gázt fogadó terminálhoz, így növelve a gázellátás diverzifikációját. Magyarország esetében a horvátországi Krk szigetén építendő LNG-terminál bír különösen nagy jelentőséggel. Az EU jelenlegi LNG kapacitásai a teljes gázkereslet 43 százalékát lennének képesek fedezni, ám földrajzilag egyenlőtlen a megoszlásuk.

Az épületek és az ipari létesítmények fűtése és hűtése az Unió energiafogyasztásának felét teszi ki, és 75%-ban fosszilis tüzelőanyag felhasználásával történik. A javasolt fűtési és hűtési stratégia az épületek és ipari létesítmények széndioxid-kibocsátás csökkentése előtti akadályok felszámolására összpontosít. Hangsúlyozza, hogy az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások felhasználása hatással lesz az energiabiztonságra.


Forrás: http://www.bruxinfo.hu/cikk/20160216-az-energiaellatasban-is-alapelv-lesz-a-szolidaritas.html