Energetikai szolgáltatások az MVM Partner Zrt.-től (1.) Energetikai audit

Az európai uniós, illetve hazai jogszabályok immár a magyarországi nagyvállalatok számára is kötelezően előírják, hogy a korábbiaknál konkrétabb lépéseket tegyenek az energiahatékonyság érdekében. Ennek egyik módja a 4 évente elvégzendő energetikai audit, amely átfogó képet ad a szervezet energiafelhasználásáról, és az esetleges veszteségpontok feltárása révén fontos beruházási döntéseket alapozhat meg.


A 2012/27/EU-irányelv kimondja, hogy a tagállamok nagyvállalatainak számára kötelezővé kell tenni az energetikai audit rendszeres, 4 évente történő elvégeztetését. Ebbe a körbe tartoznak mindazok a vállalkozások, amelyek foglalkoztatotti létszáma legalább 250 fő, vagy mérlegfőösszege meghaladja a 43 millió eurót és éves árbevétele az 50 millió eurót. (A nagyvállalati minőség megállapítása során figyelembe kell venni a partner- vagy kapcsolódó vállalkozásokat a Kkvtv. 5. § (5) - (9) bekezdéseiben foglaltak szerint (független attól, hogy székhelye, telephelye, fióktelepe területileg hol található)).

Az energetikai audit a szervezet energiafogyasztásának (primer/szekunder/tercier energiák, valamint az épületek és technológiák energiafelhasználása) részletes, mindenre kiterjedő átvilágításán alapul. Az előzetesen rendelkezésre bocsátott, valamint a helyszíni felmérés során szerzett adatokat szakembereink kiértékelik, és az eredményeket számszerűsítik. A vizsgálat során feltárják az esetleges veszteségpontokat, illetve elemzik fejlettebb üzemeltetési eljárások, berendezések, továbbá megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségét. A folyamat egy komplex energiahatékonysági tanulmány elkészítésével és átadásával zárul. Ebben mutatják be az esetleges hiányosságokat, valamint azokat a korszerűsítést és energiaköltség-csökkentést célzó innovatív javaslatokat – illetve ezek életciklus-szemlélet alapján számított megtérülési idejét –, amelyek hozzájárulhatnak a vállalat hosszú távon is gazdaságos, fenntartható működéséhez.

Az energetikai audit elvégzése révén hozzásegítjük partnereinket a jogszabályban foglalt kötelezettségeik teljesítéséhez. A nagyvállalatokra vonatkozó feltételeket és előírásokat az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény, valamint a 122/2015. (V.26) számú végrehajtási rendelet határozzák meg részletesen. A jogszabály 2015. december 5-ében állapította meg a kötelezően elvégzendő audit határidejét az érintett cégek számára. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal azonban 2016. december 31-ig moratóriumot hirdetett, ezt követően akár 10 millió forintos bírsággal is szankcionálhatják a kötelezettség elmulasztását.

Fontos tudnivaló, hogy azok a nagyvállalatok, amelyek az EN ISO 50001 [SD1] szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtetnek, mentesülnek a kötelező energetikai auditálás alól.