Energiahatékonysági fejlesztési tanácsadás

AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI FEJLESZTÉSI TANÁCSADÁS SZOLGÁLTATÁSUNK AZOKNAK A VÁLLALKOZÁSOKNAK SZÓL, amelyek

 • meg szeretnék ismerni energiahatékonysági fejlesztési lehetőségeiket, hogy tudatos döntést tudjanak hozni a korszerűsítésekről,

 • csökkenteni szeretnék végsőenergia fogyasztásukat, így növelve energiatudatos működésüket,

 • energiahatékonysági fejlesztésekkel társasági adókedvezményt kívánnak igénybe venni,

 • olyan szakértő partnert keresnek, amely megbízható szakmai tapasztalattal rendelkezik a magyarországi energiapiacon és az energiahatékonysági, műszaki-gazdasági tanácsadás területén.

 

AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI FEJLESZTÉSI TANÁCSADÁS SZOLGÁLTATÁSUNK KERETÉBEN

 • segítünk kiválasztani a vállalata számára kedvezőnek vélt energiahatékonysági fejlesztési lehetőségeket,

 • felmérjük a tervezett beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energiafogyasztási adatokat és becslést készítünk az elérhető energiamegtakarítás mértékéről, amelynek eredményeiről írásbeli tájékoztatást adunk,

 • a beruházás üzembe helyezését követően az érintett műszaki rendszerre energetikai auditot készítünk, ami tartalmazza a kiinduló állapot energetikai felmérését  és a beruházás üzembe helyezésével elért energiamegtakarítás - kiszámított vagy becsült - mértékét,

 • energetikai auditorunk – a szükséges feltételek megléte mellett - energiahatékonysági igazolást állít ki, amely feltétel az esetleges társasági adókedvezmény igénybevételéhez,

 • ügyféligény esetén a 2017. január 1-jét követően megvalósított energiahatékonysági fejlesztési beruházást visszamenőlegesen auditáljuk.

 

PARTNEREK VAGYUNK AZ ENERGIATAKARÉKOSSÁGBAN, hiszen

 • segítjük Ügyfeleinket az energiahatékonyságot növelő fejlesztési lehetőségek feltárásában és megvalósításában,

 • innovatív javaslatokat, intézkedéseket fogalmazunk meg, amelyek elősegíthetik Ügyfeleink energiafelhasználásának és energiaköltségeinek csökkentését, fenntartva a hosszú távú gazdaságos működést.

 

HA FELKELTETTÜK ÉRDEKLŐDÉSÉT, KÉRJEN AJÁNLATOT ÜGYFÉLMENEDZSERÉTŐL, vagy keressen bennünket az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

 

Felhívjuk figyelmét, hogy jelen tájékoztató az MVM Partner Zrt. részéről nem minősül ajánlatnak. A jelen tájékoztatóban található információk semmilyen esetben sem minősülnek jogi, adózási vagy egyéb szakmai tanácsnak. Amennyiben ilyen jellegű adózási vagy jogi tanácsra van szüksége egy adott problémával kapcsolatban, vagy a jelen tájékoztatóban közölt információkról szeretne további tájékoztatást kapni, javasoljuk adózási, jogi vagy műszaki szakértő igénybevételét. Mindent megteszünk azért, hogy a tájékoztató tartalma pontos, teljes körű és naprakész legyen. Mindamellett nem vállalunk felelősséget a tájékoztatóban megjelent információk teljességéért, pontosságáért, időszerűségéért vagy a felhasználásuk kapcsán fellépő következményekért. Nem vállalunk továbbá semmilyen felelősséget a tájékoztató használatából vagy a megjelent információkra való hagyatkozásból eredő esetleges kárért sem.