Energetikai Felülvizsgálat GYIK

Kiknek kötelező az energetikai felülvizsgálat?
A 264/2008 (XI. 6.) Korm. rendelet szerinti energetikai felülvizsgálatról minden olyan üzemeltetőnek, ügyfélnek, kis-, közép- és nagyvállalatnak gondoskodnia kell, amely az alábbi táblázatban található berendezést üzemeltet.1

Hőtermelő berendezések

Teljesítmény

Tüzelőanyag

20–100 kW

nem megújuló folyékony és szilárd

> 100 kW

gáz

> 100 kW

nem megújuló folyékony és szilárd

> 20 kW

gáz és a berendezés 15 évnél idősebbLégkondicionáló rendszerek

Teljesítmény

12–150 kW

> 150 kW

 
1 Jogszabályi kötelezettség a 264/2008 (XI. 6.) Kormányrendelet szerint

Mit jelent a hőtermelő és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálata?
A magyar szabályozás szerint az energetikai felülvizsgálat egy olyan eljárás, amely során az energetikai felülvizsgálatot végző szakértő meghatároz valamennyi, huzamos tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó épületet vagy épületrészt kiszolgáló hőtermelő berendezést és légkondicionáló rendszert a rendelet által előírt tartalmi követelmények szerint.

Milyen jogszabályok vonatkoznak az energetikai felülvizsgálatra?
2009. január 1-jén hatályba lépett a 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról. A rendelet hatálya kiterjed az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (Étv.) meghatározott valamennyi – huzamos tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó – épületet vagy épületrészt kiszolgáló berendezésre.
 
Milyen gyakorisággal és milyen esetekben kötelező a kazánok, légkondicionálók és folyadékhűtők energetikai felülvizsgálatát elvégeztetni?
Az üzemeltetőnek, tulajdonosnak minden olyan esetben szükséges gondoskodnia a vizsgálat elvégzéséről, ha az alábbi táblázatban található berendezést üzemeltet:

 • Hőtermelő berendezések

Effektív névleges teljesítmény

Tüzelőanyag

Kötelező első felülvizsgálat

Felülvizsgálat gyakorisága

20–100 kW

nem megújuló folyékony és szilárd

2013.01.01.

4 évente

> 100 kW

gáz

> 100 kW

nem megújuló folyékony és szilárd

2013.01.01.

2 évente

> 20 kW

gáz és a berendezés 15 évnél idősebb

2011.01.01.

egyszeri

 
 • Légkondicionáló rendszerek

Effektív névleges teljesítmény

Kötelező első felülvizsgálat

Felülvizsgálat gyakorisága

12–150 kW

2013.01.01.

4 évente

> 150 kW

2013.01.01.

2 évente

 
A vizsgálatok során leggyakrabban a gázkazánok kerülnek előtérbe, ahol 100 kW felett kötelező az ellenőrzés. A berendezések vizsgálata a 20 kW-nál nagyobb teljesítményű berendezésekre is vonatkozik, amennyiben azok 15 évnél idősebbek.
A hűtők, azon belül is a folyadékhűtők és légkezelők, rooftop berendezések esetében a 12 kW feletti teljesítményűeknél kötelező a vizsgálat.

Mi az Energetikai Felülvizsgálat?
Egy olyan eljárási és dokumentációs ellenőrzési módszer alapján végzett ellenőrzés, amely a jelenleg érvényes jogszabályoknak történő megfelelés szerint vizsgálja a hőtermelő és légkondicionáló berendezések energetikai állapotát és javaslatot tesz a hatékonyságnövelési lehetőségekre.

Mi az Energetikai Felülvizsgálat célja, miért hasznos?
 • A hőtermelő és légkondicionáló berendezések felülvizsgálatának célja, hogy tájékoztatást kapjunk az épületekben (irodaházakban, gyártócsarnokokban stb.) üzemelő fűtést, hűtést biztosító rendszerek energetikai hatékonyságáról.

 • A berendezések, rendszerek azonosítása, a dokumentumok átvizsgálása, a méretezés megfelelőségének vizsgálata, a szakszerű üzemeltetés és karbantartás ellenőrzése, illetve az esetleges javasolt módosítások meghatározása és mindezek dokumentálása.

 • Az épületek energiahatékonyságának növelése, azaz energiafelhasználásának csökkentése.

 • A jogszabályi megfelelés tehát a jogkövető magatartás, amelyre kiemelt hangsúlyt fordítanak a cégek.

 • A felülvizsgálat során tapasztalt mérnököktől kaphat tanácsokat az üzemeltetésről és egyéb jogszabályi kötelezettségről.

 • Csökkenti az épületek energiafelhasználását, ezáltal nő az energiahatékonyság.

 • A felülvizsgálat elvégzése rámutathat a cégnél a hiányzó hatósági eljárásokra, tanúsítások hiányára vagy akár irreálisan magas energiafelhasználásra.


Mi számít légkondicionáló berendezésnek?
A légkezelés valamely formáját megvalósító rendszerelemek összessége.
A gyakorlatban leggyakrabban előforduló légkondicionáló rendszerek működési módjai:
 • légcsatorna-hálózaton keresztül légkezelővel, folyadékhűtő vagy rooftop rendszerrel,

 • fan-coil berendezésekkel folyadékhűtő révén,

 • split rendszereken keresztül,

 • megújuló energia révén hőszivattyúval,

 • illetve a fentiek kombinációjával.


Milyen dokumentumok szükségesek az üzemeltetés helyszínén a felülvizsgálathoz?
Üzemeltetési, illetve karbantartási naplók, építész dokumentáció, kapcsolási rajzok, beüzemelési adatok, energetikai számítások, a fő rendszerelemek helye – az épület tervezett és jelenlegi rendeltetése, a fűtési rendszer tervezett és jelenlegi működése, a szabályozási alrendszerek típusa és beállításai.
Ezeket a dokumentációkat a Vállalkozó a megrendelés után kéri be. Természetesen ha a felsoroltak közül valamely dokumentum nem áll rendelkezésre, a szükséges adatot a helyszíni vizsgálat során méréssel, szemrevételezéssel állapítjuk meg.

Mi az Energetikai Felülvizsgálat menete?
A felülvizsgálat minden esetben helyszíni vizsgálatot jelent, a berendezések, rendszerek azonosítására, a dokumentumok átvizsgálására, a méretezés megfelelőségének vizsgálatára, a szakszerű üzemeltetés és karbantartás ellenőrzésére, illetve az esetleges javasolt módosítások meghatározására és mindezek dokumentálására terjed ki.

 1. Adatbekérés

 2. Helyszíni felmérés

 3. Vizsgálat


Mennyi idő alatt készül el a jelentés?
A szükséges dokumentumok rendelkezésre állásától, illetve a helyszíni vizsgálat időpontjától számítva legfeljebb 14 munkanapra van szükség ahhoz, hogy átadjuk Önnek a tanúsítás eredményét.

Milyen szolgáltatásokat biztosít az MVM Partner Zrt. az Energetikai Felülvizsgálat keretében?
Az Energetikai Felülvizsgálat jogszabályi háttérrel szabályozott eljárás, amelynek keretében:
 • az előírások betartásával felülvizsgáljuk a hőtermelő és légkondicionáló berendezéseket,

 • helyszíni felméréssel, szükség esetén műszeres vizsgálattal támogatjuk a felülvizsgálat folyamatát,

 • segítséget nyújtunk az energiahatékonyság növelésében,

 • amennyiben szükséges, módosítási javaslatokkal élünk.


Mi a felülvizsgálat eredményének rögzítésének módja?
A felülvizsgálat eredményét a jogszabályban közzétett formátumban rögzítjük, a megfelelőség igazolásával, illetve energetikai javaslattétellel. A jelentést nyomtatásban, illetve elektronikus adathordozón (CD) adjuk át az Ügyfélnek.

Mi a megrendelő teendője az Energetikai Felülvizsgálattal?
A rendelet szerint elkészített és aláírt Energetikai Felülvizsgálatot az üzemeltetőnek (megrendelőnek) szükséges lefűzve tárolnia és szükség esetén bemutatnia az arra illetékesnek.

Ki végezheti az energetikai felülvizsgálatot?
A 264/2008. Korm. rendelet szerinti energetikai felülvizsgálatot a rendelet 2. §-ban előírt feltételekkel rendelkező, a Magyar Mérnöki Kamaránál erre jogosultságot szerzett szakértő végezheti hivatalosan. Külön jogosultság vonatkozik a hőtermelő és a légkondicionáló berendezések vizsgálatára.

Milyen szolgáltatást biztosít az MVM Partner Zrt. az Energetikai Felülvizsgálat keretében?
 • az előírások betartásával lefolytatja az energetikai felülvizsgálati eljárást,

 • segítséget nyújt a vizsgált berendezések energetikai jellemzőinek, veszteségpontjainak megismerésében,

 • a tervdokumentációk hiányossága esetén helyszíni felméréssel, felülvizsgálattal elősegíti, támogatja a jegyzőkönyv elkészítésének folyamatát,

 • az energetikai felülvizsgálati jegyzőkönyvet jogszabályilag előirt, dokumentált formában bocsátja ügyfelei rendelkezésére.

Mennyibe kerül az Energetikai Felülvizsgálat szolgáltatás?

Az Energetikai Felülvizsgálatért fizetendő díjat minden esetben egyedi árazással állapítjuk meg, értéke függ az Ügyfél berendezéseinek teljesítményétől és mennyiségétől, valamint a telephelyek számától. Az egyedi szerződésben megállapított díjat a teljesítést követően kell az Ügyfélnek megfizetnie.

Mi történik akkor, ha több kazánom is van, de nem mindegyiket használom/működik?
Amennyiben meleg tartalék a kazán, tehát üzemképes, de nincs használatban, akkor is szükséges az energetikai felülvizsgálata. Hidegtartalék esetében, ha nincs a gázhálózatra rákötve, vagy lekötötték onnan, nem szükséges a felülvizsgálat. Amennyiben üzemképtelen a kazán, de ez egy ideiglenes állapot, akkor is szükséges a felülvizsgálat.

Mi történik akkor, ha több berendezésem is van, de nem mindegyikre írja elő a törvény a felülvizsgálat elvégzését?
Azokat a berendezéseket, amelyek jogszabályilag nem kötelezettek, nem szükséges felülvizsgáltatni, de választható.

Kinek kell elvégeztetnie az energetikai felülvizsgálatot, ha csak bérlem a berendezéseket?
Ez minden esetben a tulajdonos és a bérlő közötti megállapodás kérdése. A gyakorlatban egyaránt van példa arra, hogy a bérlő, az üzemeltető vagy a tulajdonos feladata a kormányrendelet szerinti felülvizsgálat elvégzése.